Miljöhänsyn

Damixa tar hänsyn till miljön i allt man gör. Att vara ett ”grönt” företag är på modet, men för Damixa handlar det också om tradition och följa sin egen miljö-filosofi. Detta innebär att Damixa är i fronten för vattensparande produktdesign.  

Vatten är en bristvara. Jordens befolkning har ökat tre gånger under det senaste århundradet medan vattenförbrukningen har ökat sjufalt. Vi måste bevara dessa knappa och dyra droppar. Damixa har mange modeller på marknaden, som är justerbara och har vattensparande inställningar.  

"Knepet är att utveckla och utforma bra produkter som ger konsumenterna en hel dusch eller tvätterfarenhet samtidigt som man minskar vattenförbrukningen genom t.ex. 25 eller 30 %," säger Vice President Research & Development, Claus Rosager Nielsen. Under årens lopp har Damixa visat att detta kan ske. Alla modeller kan naturligtvis också vara inställda på 100% vatten funktion vid behov.  

De delarna av miljön i Damixa armaturer resulterar i att tusentals liter vatten sparas under ett år i ett standard hushåll. Detta kan erfaras i varje enskild familj och den har en stor inverkan på samhället och miljön när många invånare i samma område är överens om att spara vatten.  

Miljöfilosofi  

Damixa inställning till miljön har fastställts i sin miljöpolicy som utgör grunden för all verksamhet inom företaget. "Förutom att utveckla nya, vattenbesparande armaturer fokuserar vi också på återvinningsmaterial för att spara energi i våra produktionsprocesser. Vi föredrar leverantörer som kan dokumentera sina miljöledningssystem och vi gör en insats för att främja miljömedvetenhet bland våra egna medarbetare, säger VD Ole Sander.  

"I våra produkter gör vi miljöval och material återanvänds. Detta gäller även för utvärderingen av befintliga produkter och utveckling av nya där vi tänker i termer av livscykel. Vi har ett gemensamt ansvar för miljön." säger Ole Sander.  

Miljön spelar en central roll på Damixa. "Saker måste bilda en syntes. Vi måste visa hänsyn till miljön och samtidigt fokusera på överlägsen design, funktionalitet och bästa kvalitet. Vi vill ge konsumenter över hela världen en utmärkt upplevelse för många år - även när de behöver byta ut en Damixa produkt och kasta den med gott samvete," säger Ole Sander.